Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 noiembrie 2016

8 noiembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 noiembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas nemodificată la valoarea de 274,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
3 noiembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1 miliard USD 1 miliard USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 2,3 miliarde EUR, până la 325,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,2 miliarde EUR, până la 1 102,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 49,9 miliarde EUR, până la 136,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 74,4 miliarde EUR, până la 89,5 miliarde EUR. Marți, 1 noiembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 36 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,7 miliarde EUR, cu scadența la opt zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 455,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 384,4 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,5 miliarde EUR, până la 1 531,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 4 noiembrie 2016

Modificări față de

28 octombrie 2016 – achiziții

Modificări față de

28 octombrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,8 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 198,7 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 21,3 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 40,4 miliarde EUR +2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 148,3 miliarde EUR +17,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -1,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 11,7 miliarde EUR, până la 801,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 312 850 1 383
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 166 −168
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 234 685 1 550
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 127 −21
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 567 −374
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 567 −374
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 545 147 −3 151
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 728 −3 299
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 512 214 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 206 148
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 91 828 −2 119
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 856 570 16 140
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 531 423 18 466
  7.2 Alte titluri 325 147 −2 325
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 219 292 −804
Total active 3 518 455 11 053
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 102 489 2 208
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 256 720 59 484
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 801 122 −11 717
  2.2 Facilitatea de depozit 455 571 71 206
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 −5
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 546 142
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 241 571 −48 884
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 136 254 −49 929
  5.2 Alte angajamente 105 317 1 045
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 103 820 −4 405
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 000 −1 493
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 486 2 831
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 486 2 831
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 216 308 1 171
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 518 455 11 053

Contacte media