Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fl-4 ta’ Novembru 2016

8 ta' Novembru 2016

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fl-4 ta’ Novembru 2016 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) baqgħet l-istess, jiġifieri EUR 274.4 biljun.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
3 ta’ Novembru 2016 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 1.0 biljun USD 1.0 biljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 2.3 biljun għal EUR 325.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu b’EUR 2.2 biljun għal EUR 1,102.5 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 49.9 biljun għal EUR 136.3 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) naqas b’EUR 74.4 biljun għal EUR 89.5 biljun. Nhar it-Tlieta 1 ta’ Novembru 2016 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 36.0 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 32.7 biljun b’maturità ta’ tmint ijiem.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.2 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 455.6 biljun (imqabbel ma’ EUR 384.4 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 18.5 biljun għal EUR 1,531.4 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita 7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fl-4 ta’ Novembru 2016

Differenza mqabbla

mat-28 ta’ Ottubru 2016 – xiri

Differenza mqabbla

mat-28 ta’ Ottubru 2016 – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 13.8 biljun - -EUR 0.3 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 7.0 biljun - -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 198.7 biljun +EUR 1.2 biljun -EUR 0.2 biljun
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 21.3 biljun +EUR 0.1 biljun -EUR 0.3 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv EUR 40.4 biljun +EUR 2.5 biljun -
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 1,148.3 biljun +EUR 17.1 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP) EUR 102.0 biljun - -EUR 1.7 biljun

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) naqset bi EUR 11.7 biljun għal EUR 801.1 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 412,634 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 312,850 1,383
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 78,166 −168
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 234,685 1,550
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 36,127 −21
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 17,567 −374
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 17,567 −374
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 545,147 −3,151
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 32,728 −3,299
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 512,214 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 206 148
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 91,828 −2,119
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 1,856,570 16,140
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 1,531,423 18,466
  7.2 Titoli oħra 325,147 −2,325
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,439 0
9 Assi oħra 219,292 −804
Attiv totali 3,518,455 11,053
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,102,489 2,208
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,256,720 59,484
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 801,122 −11,717
  2.2 Faċilità tad-depożitu 455,571 71,206
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 27 −5
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,546 142
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 241,571 −48,884
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 136,254 −49,929
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 105,317 1,045
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 103,820 −4,405
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 4,000 −1,493
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 12,486 2,831
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 12,486 2,831
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,132 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 216,308 1,171
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 418,545 0
12 Kapital u riżervi 100,836 0
Passiv totali 3,518,455 11,053

Kuntatti midja