Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. lapkričio 4 d.

2016 m. lapkričio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. lapkričio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 274,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. lapkričio 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. JAV dolerių 1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 325,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 1 102,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 49,9 mlrd. eurų – iki 136,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 74,4 mlrd. eurų – iki 89,5 mlrd. eurų. Antradienį, 2016 m. lapkričio 1 d., baigėsi 36 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja aštuonių dienų trukmės 32,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 455,6 mlrd. eurų (palyginti su 384,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 1 531,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. lapkričio 4 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 28 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 28 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,8 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 198,7 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 21,3 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 40,4 mlrd. eurų +2,5 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 148,3 mlrd. eurų +17,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų –1,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,7 mlrd. eurų – iki 801,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 312 850 1 383
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 166 −168
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 234 685 1 550
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 127 −21
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 567 −374
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 567 −374
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 545 147 −3 151
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 728 −3 299
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 512 214 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 206 148
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 91 828 −2 119
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 856 570 16 140
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 531 423 18 466
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 325 147 −2 325
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 219 292 −804
Visas turtas 3 518 455 11 053
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 102 489 2 208
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 256 720 59 484
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 801 122 −11 717
  2.2 Indėlių galimybė 455 571 71 206
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 546 142
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 241 571 −48 884
  5.1 Valdžiai 136 254 −49 929
  5.2 Kiti įsipareigojimai 105 317 1 045
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 103 820 −4 405
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 000 −1 493
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 486 2 831
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 486 2 831
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 308 1 171
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 518 455 11 053

Kontaktai žiniasklaidai