Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. november 4.

2016. november 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. november 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) nem változott, 274,4 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. november 3. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 milliárd USD 1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,3 milliárd euróval 325,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 1102,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 49,9 milliárd euróval csökkent, 136,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 74,4 milliárd euróval csökkent, 89,5 milliárd euróra. 2016. november 1-jén, szerdán lejárt egy 36 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,7 milliárd euro értékben, nyolcnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 455,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 384,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,5 milliárd euróval, 1531,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. november 4-én

Változás

2016. október 28-hoz képest – vétel

Változás

2016. október 28-hoz képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 13,8 milliárd EUR - −0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 198,7 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 21,3 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,3 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 40,4 milliárd EUR +2,5 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1148,3 milliárd EUR +17,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - −1,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,7 milliárd euróval 801,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 312 850 1 383
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 166 −168
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 234 685 1 550
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 127 −21
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 567 −374
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 567 −374
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 545 147 −3 151
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 728 −3 299
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 512 214 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 206 148
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 91 828 −2 119
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 856 570 16 140
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 531 423 18 466
  7.2 Egyéb értékpapír 325 147 −2 325
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 219 292 −804
Eszközök összesen 3 518 455 11 053
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 102 489 2 208
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 256 720 59 484
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 801 122 −11 717
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 455 571 71 206
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 546 142
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 241 571 −48 884
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 136 254 −49 929
  5.2 Egyéb kötelezettségek 105 317 1 045
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 103 820 −4 405
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 000 −1 493
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 486 2 831
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 486 2 831
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 216 308 1 171
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 518 455 11 053

Médiakapcsolatok