Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 octombrie 2016

25 octombrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 octombrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 2,7 miliarde EUR, până la 276,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
20 octombrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,2 miliarde USD 3,5 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 329,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au restrâns cu 1,1 miliarde EUR, până la 1 095,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 21,3 miliarde EUR, până la 192,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 4,9 miliarde EUR, până la 150,2 miliarde EUR. Miercuri, 19 octombrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 33,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 397 de miliarde EUR (comparativ cu 401,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17 miliarde EUR, până la 1 492,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 21 octombrie 2016

Modificări față de

14 octombrie 2016 – achiziții

Modificări față de

14 octombrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 14,3 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,1 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 196,5 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 21,3 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 35,9 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 113,9 miliarde EUR +16,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 103,7 miliarde EUR - -2,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 12,3 miliarde EUR, până la 781,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 633 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 313 095 96
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 805 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 235 289 96
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 276 1 953
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 460 303
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 460 303
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 547 263 492
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 33 428 542
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 513 797 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 38 −50
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 91 736 2 878
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 822 002 16 874
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 492 707 16 966
  7.2 Alte titluri 329 295 −91
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 228 025 3 053
Total active 3 494 929 25 648
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 095 101 −1 147
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 178 283 −16 738
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 781 235 −12 291
  2.2 Facilitatea de depozit 397 040 −4 438
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 −10
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 563 81
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 304 036 27 147
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 192 755 21 335
  5.2 Alte angajamente 111 281 5 812
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 106 070 8 396
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 607 −987
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 560 304
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 560 304
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 216 197 8 592
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 494 929 25 648

Contacte media