Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. spalio 21 d.

2016 m. spalio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. spalio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 276,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. spalio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,2 mlrd. JAV dolerių 3,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 329,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 1 095,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,3 mlrd. eurų – iki 192,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 150,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. spalio 19 d., baigėsi 32,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 33,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 397 mlrd. eurų (palyginti su 401,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17 mlrd. eurų – iki 1 492,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. spalio 21 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 14 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 14 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 14,3 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 196,5 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 21,3 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 35,9 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 113,9 mlrd. eurų +16,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 103,7 mlrd. eurų –2,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,3 mlrd. eurų – iki 781,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 633 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 313 095 96
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 805 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 235 289 96
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 276 1 953
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 460 303
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 460 303
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 547 263 492
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 33 428 542
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 513 797 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 38 −50
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 91 736 2 878
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 822 002 16 874
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 492 707 16 966
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 329 295 −91
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 228 025 3 053
Visas turtas 3 494 929 25 648
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 095 101 −1 147
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 178 283 −16 738
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 781 235 −12 291
  2.2 Indėlių galimybė 397 040 −4 438
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 563 81
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 304 036 27 147
  5.1 Valdžiai 192 755 21 335
  5.2 Kiti įsipareigojimai 111 281 5 812
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 106 070 8 396
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 607 −987
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 560 304
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 560 304
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 197 8 592
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 494 929 25 648

Kontaktai žiniasklaidai