Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. október 21.

2016. október 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. október 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 2,7 milliárd euróval 276,1 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. október 20. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,2 milliárd USD 3,5 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 329,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 1095,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,3 milliárd euróval 192,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,9 milliárd euróval 150,2 milliárd euróra emelkedett. 2016. október 19-én, szerdán lejárt egy 32,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 33,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 397 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 401,5 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17 milliárd euróval, 1492,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. október 21-én

Változás

2016. október 14-hez képest – vétel

Változás

2016. október 14-hez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 14,3 milliárd EUR - −0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,1 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 196,5 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR −0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 21,3 milliárd EUR +0,5 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 35,9 milliárd EUR +2,1 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1113,9 milliárd EUR +16,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 103,7 milliárd EUR - −2,2 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,3 milliárd euróval 781,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 633 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 313 095 96
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 805 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 235 289 96
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 276 1 953
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 460 303
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 460 303
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 547 263 492
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 33 428 542
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 513 797 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 38 −50
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 91 736 2 878
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 822 002 16 874
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 492 707 16 966
  7.2 Egyéb értékpapír 329 295 −91
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 228 025 3 053
Eszközök összesen 3 494 929 25 648
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 095 101 −1 147
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 178 283 −16 738
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 781 235 −12 291
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 397 040 −4 438
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 −10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 563 81
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 304 036 27 147
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 192 755 21 335
  5.2 Egyéb kötelezettségek 111 281 5 812
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 106 070 8 396
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 607 −987
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 560 304
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 560 304
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 216 197 8 592
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 494 929 25 648

Médiakapcsolatok