Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.10.2016

25.10.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.10.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 276,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.10.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 329,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,1 miljardilla eurolla 1 095,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,3 miljardilla eurolla 192,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,9 miljardilla eurolla 150,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.10.2016 erääntyi 32,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 33,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 397 miljardia euroa (edellisellä viikolla 401,5 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17 miljardilla eurolla 1 492,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 21.10.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 14,3 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,1 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 196,5 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 21,3 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 35,9 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 113,9 miljardia euroa +16,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 103,7 miljardia euroa - -2,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 12,3 miljardilla eurolla 781,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 633 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 313 095 96
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 805 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 235 289 96
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 276 1 953
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 460 303
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 460 303
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 547 263 492
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 33 428 542
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 513 797 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 38 −50
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 91 736 2 878
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 822 002 16 874
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 492 707 16 966
  7.2 Muut arvopaperit 329 295 −91
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 228 025 3 053
Vastaavaa yhteensä 3 494 929 25 648
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 095 101 −1 147
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 178 283 −16 738
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 781 235 −12 291
  2.2 Talletusmahdollisuus 397 040 −4 438
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 563 81
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 304 036 27 147
  5.1 Julkisyhteisöt 192 755 21 335
  5.2 Muut 111 281 5 812
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 106 070 8 396
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 607 −987
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 560 304
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 560 304
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 216 197 8 592
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 494 929 25 648

Yhteyshenkilöt