Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. oktoober 2016

25. oktoober 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. oktoobril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 2,7 miljardi euro võrra 276,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. oktoober 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,2 miljardit USA dollarit 3,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 329,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,1 miljardi euro võrra 1095,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,3 miljardi euro võrra 192,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,9 miljardi euro võrra 150,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. oktoobril 2016 möödus 32,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 33,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 397 miljardi euro ulatuses (võrreldes 401,5 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17 miljardi euro võrra 1492,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 21. oktoober 2016

Erinevus võrreldes

14. oktoobriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

14. oktoobriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 14,3 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 196,5 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 21,3 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 35,9 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1113,9 miljardit eurot +16,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 103,7 miljardit eurot –2,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,3 miljardi euro võrra 781,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 633 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 313 095 96
  2.1 Nõuded RVFle 77 805 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 235 289 96
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 276 1 953
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 460 303
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 460 303
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 547 263 492
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 33 428 542
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 513 797 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 38 −50
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 91 736 2 878
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 822 002 16 874
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 492 707 16 966
  7.2 Muud väärtpaberid 329 295 −91
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 228 025 3 053
Varad kokku 3 494 929 25 648
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 095 101 −1 147
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 178 283 −16 738
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 781 235 −12 291
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 397 040 −4 438
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 563 81
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 304 036 27 147
  5.1 Valitsussektor 192 755 21 335
  5.2 Muud kohustused 111 281 5 812
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 106 070 8 396
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 607 −987
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 560 304
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 560 304
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 216 197 8 592
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 494 929 25 648

Kontaktandmed