Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 septembrie 2016

5 octombrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 septembrie 2016, scăderea de 0,5 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum și vânzării de aur în valoare de 12 milioane EUR de către o bancă centrală din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 5,4 miliarde EUR, până la 279,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
29 septembrie 2016 operațiuni reversibile de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 290 de milioane USD 6 348 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 2 miliarde EUR, până la 329,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 1 096,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 15,6 miliarde EUR, până la 155,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 8,7 miliarde EUR, până la 154,5 miliarde EUR. Miercuri, 28 septembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 43,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 38,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 7,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,6 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, suma de 11 miliarde EUR furnizată în cadrul primei serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL I), incluzând o sumă voluntară de 9,4 miliarde EUR, a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență. Totodată, a doua ofertă din cadrul celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II), în valoare de 45,3 miliarde EUR, cu scadența la 1 463 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 398 de miliarde EUR (față de 362,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,5 miliarde EUR, până la 1 434,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 30 septembrie 2016 Modificări față de 23 septembrie 2016 – achiziții Modificări față de 23 septembrie 2016 – răscumpărări Modificări față de 23 septembrie 2016 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 15,6 miliarde EUR - - -0,0 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,3 miliarde EUR - - +0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 194,3 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR - -0,6 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,7 miliarde EUR +0,6 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 29,7 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 061,2 miliarde EUR +15,6 miliarde EUR - -4,1 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 106 miliarde EUR - - +0,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4,6 miliarde EUR, până la 759,8 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2016 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 185,915 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1161/EUR

JPY: 113,09/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2503 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 412 633 −12 −498
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 840 1 083 −501
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 237 354 1 558 −1 472
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 904 4 506 −211
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 572 1 829 −14
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 572 1 829 −14
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 552 557 26 581 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 38 740 −4 438 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 513 797 31 071 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 20 −52 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 83 405 −6 552 1
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Alte titluri 329 286 −1 695 −292
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0 −38
9 Alte active 230 369 4 748 3 238
Total active 3 438 145 51 014 −4 271
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 096 255 4 044 0
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 157 891 30 695 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 759 817 −4 578 0
  2.2 Facilitatea de depozit 398 016 35 226 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 58 47 0
3 Alte angajamente în euro față de instituţii de credit din zona euro 3 804 −56 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 260 956 −12 599 0
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 155 392 −15 620 0
  5.2 Alte angajamente 105 564 3 021 0
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 122 847 29 427 −4
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 789 −95 −25
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 756 −10 4
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 756 −10 4
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0 −354
10 Alte pasive 207 335 −391 −1 515
11 Conturi de reevaluare 418 546 0 −2 377
12 Capital și rezerve 100 835 0 0
Total pasive 3 438 145 51 014 −4 271