Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 m. spalio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugsėjo 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso už 12 mln. eurų proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 279,4 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugsėjo 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamieji sandoriai 290 mln. JAV dolerių 6 348 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 329,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 1 096,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 155,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 154,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugsėjo 28 d., baigėsi 43,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 38,7 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 7,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 4,6 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios serijos tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO I) paskirstyta 11 mlrd. eurų suma, įskaitant savanoriškai grąžintą 9,4 mlrd. eurų sumą. Taip pat buvo atlikta antroji 1 463 dienų trukmės 45,3 mlrd. eurų vertės antrosios serijos tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija (TITRO-II).

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 398 mlrd. eurų (palyginti su 362,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 1 434,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugsėjo 23 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugsėjo 23 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugsėjo 23 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 15,6 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,3 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 194,3 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų –0,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,7 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 29,7 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 061,2 mlrd. eurų +15,6 mlrd. eurų –4,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 106 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 759,8 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2016 m. rugsėjo 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 185,915 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,1161 už EUR

JPY: 113,09 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2503 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 412 633 −12 −498
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 840 1 083 −501
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 237 354 1 558 −1 472
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 904 4 506 −211
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 572 1 829 −14
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 572 1 829 −14
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 552 557 26 581 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 38 740 −4 438 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 513 797 31 071 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 20 −52 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 83 405 −6 552 1
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 329 286 −1 695 −292
8 Valdžios skola eurais 26 439 0 −38
9 Kitas turtas 230 369 4 748 3 238
Visas turtas 3 438 145 51 014 −4 271
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 096 255 4 044 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 157 891 30 695 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 759 817 −4 578 0
  2.2 Indėlių galimybė 398 016 35 226 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 58 47 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 804 −56 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 260 956 −12 599 0
  5.1 Valdžiai 155 392 −15 620 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 105 564 3 021 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 122 847 29 427 −4
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 789 −95 −25
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 756 −10 4
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 756 −10 4
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0 −354
10 Kiti įsipareigojimai 207 335 −391 −1 515
11 Perkainojimo sąskaitos 418 546 0 −2 377
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0 0
Visi įsipareigojimai 3 438 145 51 014 −4 271