Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. szeptember 30.

2016. október 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. szeptember 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 0,5 milliárd eurós csökkenésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott 12 millió euro értékű aranyeladás áll, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 5,4 milliárd euróval 279,4 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. szeptember 29. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 290 millió USD 6348 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval 329,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval 1096,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,6 milliárd euróval csökkent, 155,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8,7 milliárd euróval csökkent, 154,5 milliárd euróra. 2016. szeptember 28-án, szerdán lejárt egy 43,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 38,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 7,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,6 milliárd euro értékben. Ezenkívül a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében nyújtott 11 milliárd eurót, beleértve egy önkéntes befizetést 9,4 milliárd euro összegben, a lejárat előtt visszafizették. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának (TLTRO II) második tenderének keretében pedig 45,3 milliárd eurót helyeztek ki 1463 napos lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 398 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 362,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,5 milliárd euróval, 1434,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. szeptember 30-án Változás 2016. szeptember 23-ához képest – vétel Változás 2016. szeptember 23-ához képest – visszavásárlás Változás 2016. szeptember 23-ához képest – negyedévvégi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 15,6 milliárd EUR - - -0,0 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,3 milliárd EUR - - +0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 194,3 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR - -0,6 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,7 milliárd EUR +0,6 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 29,7 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1061,2 milliárd EUR +15,6 milliárd EUR - -4,1 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 106 milliárd EUR - - +0,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,6 milliárd euróval 759,8 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományai, valamint pénzügyi instrumentumai minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelésre kerülnek. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2016. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmaztuk:

Arany: 1185,915 EUR/finom uncia

USD: 1,1161/EUR

JPY: 113,09/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2503 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 633 −12 −498
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 840 1 083 −501
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 237 354 1 558 −1 472
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 904 4 506 −211
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 572 1 829 −14
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 572 1 829 −14
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban 552 557 26 581 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 38 740 −4 438 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 513 797 31 071 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 20 −52 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 83 405 −6 552 1
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Egyéb értékpapír 329 286 −1 695 −292
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0 −38
9 Egyéb eszközök 230 369 4 748 3 238
Eszközök összesen 3 438 145 51 014 −4 271
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 096 255 4 044 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 157 891 30 695 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 759 817 −4 578 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 398 016 35 226 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 58 47 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 804 −56 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 260 956 −12 599 0
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 155 392 −15 620 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 105 564 3 021 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 122 847 29 427 −4
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 2 789 −95 −25
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 756 −10 4
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 756 −10 4
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0 −354
10 Egyéb források 207 335 −391 −1 515
11 Átértékelési számlák 418 546 0 −2 377
12 Saját tőke 100 835 0 0
Források összesen 3 438 145 51 014 −4 271
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok