Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 septembrie 2016

27 septembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 septembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a înregistrat o creștere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 2 miliarde EUR, până la 274 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
22 septembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 290 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 331,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 2,1 miliarde EUR, până la 1 092,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,8 miliarde EUR, până la 171 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 4,6 miliarde EUR, până la 163,2 miliarde EUR. Miercuri, 21 septembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 41,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 43,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 362,8 miliarde EUR (față de 365,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,1 miliarde EUR, până la 1 420,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 23 septembrie 2016 Modificări față de 16 septembrie 2016 – achiziții Modificări față de 16 septembrie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 15,6 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 193,9 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,3 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 27,9 miliarde EUR +2,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 049,7 miliarde EUR +15,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 105,7 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,5 miliarde EUR, până la 764,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 142 1
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 314 526 2 268
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 258 −39
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 237 269 2 307
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 29 609 −262
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 757 770
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 757 770
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 525 976 1 624
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 43 178 1 597
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 482 726 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 72 27
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 89 957 −3 973
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 751 574 16 742
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 420 301 18 144
  7.2 Alte titluri 331 273 −1 402
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 222 383 1 860
Total active 3 391 402 19 029
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 092 210 −2 121
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 127 196 −6 412
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 764 395 −3 474
  2.2 Facilitatea de depozit 362 790 −2 902
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −36
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 860 −10
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 273 555 14 697
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 171 011 13 755
  5.2 Alte angajamente 102 543 942
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 93 424 9 420
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 908 −118
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 762 110
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 762 110
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 209 242 3 462
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 391 402 19 029

Contacte media