Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 23 d.

2016 m. rugsėjo 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugsėjo 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 274 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugsėjo 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 290 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 331,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 1 092,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,8 mlrd. eurų – iki 171 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 163,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugsėjo 21 d., baigėsi 41,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 43,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 362,8 mlrd. eurų (palyginti su 365,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,1 mlrd. eurų – iki 1 420,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugsėjo 23 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugsėjo 16 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. rugsėjo 16 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 15,6 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 193,9 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,3 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 27,9 mlrd. eurų +2,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 049,7 mlrd. eurų +15,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 105,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 764,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 142 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 314 526 2 268
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 258 −39
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 237 269 2 307
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 609 −262
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 757 770
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 757 770
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 976 1 624
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 43 178 1 597
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 726 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 72 27
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 89 957 −3 973
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 751 574 16 742
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 420 301 18 144
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 331 273 −1 402
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 222 383 1 860
Visas turtas 3 391 402 19 029
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 092 210 −2 121
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 127 196 −6 412
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 764 395 −3 474
  2.2 Indėlių galimybė 362 790 −2 902
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −36
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 860 −10
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 273 555 14 697
  5.1 Valdžiai 171 011 13 755
  5.2 Kiti įsipareigojimai 102 543 942
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 93 424 9 420
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 908 −118
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 762 110
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 762 110
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 242 3 462
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 391 402 19 029

Kontaktai žiniasklaidai