Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. szeptember 23.

2016. szeptember 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. szeptember 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió euróval növekedtek az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott aranyérme-vásárlás miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 2 milliárd euróval 274 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. szeptember 22. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 290 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 331,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval csökkent, 1092,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,8 milliárd euróval, 171 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,6 milliárd euróval 163,2 milliárd euróra emelkedett. 2016. szeptember 21-én, szerdán lejárt egy 41,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 43,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 362,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 365,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,1 milliárd euróval 1420,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. szeptember 23-án Változás 2016. szeptember 16-ához képest – vétel Változás 2016. szeptember 16-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 15,6 milliárd EUR - -0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 193,9 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,3 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -0,3 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 27,9 milliárd EUR +2,3 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1049,7 milliárd EUR +15,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 105,7 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,5 milliárd euróval 764,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 142 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 314 526 2 268
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 258 −39
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 237 269 2 307
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 29 609 −262
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 757 770
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 757 770
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 525 976 1 624
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 43 178 1 597
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 726 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 72 27
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 89 957 −3 973
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 751 574 16 742
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 420 301 18 144
  7.2 Egyéb értékpapír 331 273 −1 402
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 222 383 1 860
Eszközök összesen 3 391 402 19 029
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 092 210 −2 121
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 127 196 −6 412
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 764 395 −3 474
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 362 790 −2 902
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −36
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 860 −10
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 273 555 14 697
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 171 011 13 755
  5.2 Egyéb kötelezettségek 102 543 942
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 93 424 9 420
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 908 −118
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 762 110
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 762 110
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 209 242 3 462
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 391 402 19 029

Médiakapcsolatok