Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. september 2016

27. september 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. septembril 2016 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 2 miljardi euro võrra 274 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. september 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 290 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 331,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,1 miljardi euro võrra 1092,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,8 miljardi euro võrra 171 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,6 miljardi euro võrra 163,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. septembril 2016 möödus 41,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 362,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 365,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,1 miljardi euro võrra 1420,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 23. september 2016 Erinevus võrreldes 16. septembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 16. septembriga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 15,6 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 193,9 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,3 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 27,9 miljardit eurot +2,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1049,7 miljardit eurot +15,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 105,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,5 miljardi euro võrra 764,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 142 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 314 526 2 268
  2.1 Nõuded RVFle 77 258 −39
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 237 269 2 307
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 609 −262
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 757 770
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 757 770
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 976 1 624
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 43 178 1 597
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 726 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 72 27
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 89 957 −3 973
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 751 574 16 742
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 420 301 18 144
  7.2 Muud väärtpaberid 331 273 −1 402
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 222 383 1 860
Varad kokku 3 391 402 19 029
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 092 210 −2 121
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 127 196 −6 412
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 764 395 −3 474
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 362 790 −2 902
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −36
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 860 −10
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 273 555 14 697
  5.1 Valitsussektor 171 011 13 755
  5.2 Muud kohustused 102 543 942
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 93 424 9 420
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 908 −118
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 762 110
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 762 110
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 209 242 3 462
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 391 402 19 029

Kontaktandmed