Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 august 2016

9 august 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 august 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 271,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
4 august 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,8 miliarde USD 0,6 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 2,9 miliarde EUR, până la 337,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2,3 miliarde EUR, până la 1 099,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 68,1 miliarde EUR, până la 111,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 16 miliarde EUR, până la 186,3 miliarde EUR. Miercuri, 3 august 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 49,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 43 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 340,7 miliarde EUR (față de 331,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,5 miliarde EUR, până la 1 312,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 5 august 2016 Modificări față de 29 iulie 2016 – achiziții Modificări față de 29 iulie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 187,4 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,4 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 15,0 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 957,3 miliarde EUR +12,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -1,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 55,2 miliarde EUR, până la 753,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 308 432 873
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 249 −174
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 231 183 1 048
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 896 −261
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 602 −903
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 602 −903
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 527 084 −6 535
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 42 989 −6 604
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 483 982 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 113 69
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 93 110 −895
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 649 989 10 608
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 312 349 13 542
  7.2 Alte titluri 337 640 −2 934
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 218 408 −1 056
Total active 3 286 139 1 830
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 099 228 2 254
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 094 442 64 751
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 753 675 55 248
  2.2 Facilitatea de depozit 340 750 9 505
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 −2
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 640 −9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 208 939 −68 089
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 111 227 −68 129
  5.2 Alte angajamente 97 712 39
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 83 824 858
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 166 93
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 7 896 505
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 7 896 505
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 204 760 1 467
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 834 0
Total pasive 3 286 139 1 830

Contacte media