Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugpjūčio 5 d.

2016 m. rugpjūčio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugpjūčio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 271,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugpjūčio 4 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,8 mlrd. JAV dolerių 0,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 337,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 1 099,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 68,1 mlrd. eurų – iki 111,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16 mlrd. eurų – iki 186,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugpjūčio 3 d., baigėsi 49,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 43 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 340,7 mlrd. eurų (palyginti su 331,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 1 312,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugpjūčio 5 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 29 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 29 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 187,4 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,4 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 15,0 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 957,3 mlrd. eurų +12,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų −1,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 55,2 mlrd. eurų – iki 753,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 432 873
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 249 −174
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 231 183 1 048
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 896 −261
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 602 −903
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 602 −903
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 084 −6 535
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 989 −6 604
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 483 982 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 113 69
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 110 −895
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 649 989 10 608
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 312 349 13 542
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 640 −2 934
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 218 408 −1 056
Visas turtas 3 286 139 1 830
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 099 228 2 254
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 094 442 64 751
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 753 675 55 248
  2.2 Indėlių galimybė 340 750 9 505
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 640 −9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 208 939 −68 089
  5.1 Valdžiai 111 227 −68 129
  5.2 Kiti įsipareigojimai 97 712 39
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 83 824 858
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 166 93
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 896 505
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 896 505
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 204 760 1 467
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 834 0
Visi įsipareigojimai 3 286 139 1 830

Kontaktai žiniasklaidai