Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. augusztus 5.

2016. augusztus 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. augusztus 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 271,8 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. augusztus 4. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,8 milliárd USD 0,6 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,9 milliárd euróval 337,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval 1099,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 68,1 milliárd euróval csökkent, 111,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16 milliárd euróval csökkent, 186,3 milliárd euróra. 2016. augusztus 3-án, szerdán lejárt egy 49,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 43 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 340,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 331,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,5 milliárd euróval, 1312,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. augusztus 5-én Változás 2016. július 29-éhez képest – vétel Változás 2016. július 29-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 187,4 milliárd EUR +0,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,4 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 15,0 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 957,3 milliárd EUR +12,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - −1,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 55,2 milliárd euróval, 753,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 308 432 873
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 249 −174
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 231 183 1 048
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 896 −261
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 602 −903
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 602 −903
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 527 084 −6 535
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 42 989 −6 604
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 483 982 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 113 69
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 93 110 −895
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 649 989 10 608
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 312 349 13 542
  7.2 Egyéb értékpapír 337 640 −2 934
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 218 408 −1 056
Eszközök összesen 3 286 139 1 830
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 099 228 2 254
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 094 442 64 751
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 753 675 55 248
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 340 750 9 505
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 640 −9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 208 939 −68 089
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 111 227 −68 129
  5.2 Egyéb kötelezettségek 97 712 39
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 83 824 858
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 166 93
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 896 505
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 7 896 505
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 204 760 1 467
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 834 0
Források összesen 3 286 139 1 830

Médiakapcsolatok