Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 iulie 2016

26 iulie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 iulie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 271,2 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
21 iulie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 5 milioane USD -

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 342,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 1 093,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 35,5 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 14 miliarde EUR, până la 210 miliarde EUR. Miercuri, 20 iulie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 42,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 43,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 320,6 miliarde EUR (față de 333,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,8 miliarde EUR, până la 1 281,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 22 iulie 2016 Modificări față de 15 iulie 2016 – achiziții Modificări față de 15 iulie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 186,0 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,3 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 11,8 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 928,4 miliarde EUR +17,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 109,8 miliarde EUR - -1,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 9,8 miliarde EUR, până la 664,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 413 140 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 308 584 2 674
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 583 −40
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 231 001 2 714
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 585 −3 344
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 286 −606
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 286 −606
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 530 560 1 278
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 43 569 1 103
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 486 799 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 192 175
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 94 411 −1 419
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 623 717 17 831
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 281 420 17 803
  7.2 Alte titluri 342 297 28
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 477 0
9 Alte active 221 076 248
Total active 3 265 838 16 661
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 093 474 −330
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 985 484 −22 467
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 664 890 −9 755
  2.2 Facilitatea de depozit 320 566 −12 718
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 642 17
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 309 485 34 248
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 213 317 35 489
  5.2 Alte angajamente 96 168 −1 242
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 79 024 6 227
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 029 −504
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 406 254
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 406 254
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 205 048 −785
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital şi rezerve 100 836 0
Total pasive 3 265 838 16 661
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media