Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. liepos 22 d.

2016 m. liepos 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. liepos 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 271,2 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. liepos 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 342,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 1 093,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35,5 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14 mlrd. eurų – iki 210 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. liepos 20 d., baigėsi 42,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 43,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 320,6 mlrd. eurų (palyginti su 333,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,8 mlrd. eurų – iki 1 281,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. liepos 22 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 15 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 15 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 186,0 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 11,8 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 928,4 mlrd. eurų +17,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 109,8 mlrd. eurų –1,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 664,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 140 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 584 2 674
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 583 −40
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 231 001 2 714
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 585 −3 344
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 286 −606
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 286 −606
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 530 560 1 278
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 43 569 1 103
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 486 799 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 192 175
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 94 411 −1 419
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 623 717 17 831
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 281 420 17 803
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 297 28
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 221 076 248
Visas turtas 3 265 838 16 661
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 093 474 −330
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 985 484 −22 467
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 664 890 −9 755
  2.2 Indėlių galimybė 320 566 −12 718
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 642 17
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 309 485 34 248
  5.1 Valdžiai 213 317 35 489
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 168 −1 242
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 79 024 6 227
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 029 −504
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 406 254
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 406 254
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 048 −785
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 265 838 16 661

Kontaktai žiniasklaidai