Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. július 22.

2016. július 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. július 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 271,2 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. július 21. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 342,3 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval, 1093,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,5 milliárd euróval, 213,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14 milliárd euróval 210 milliárd euróra emelkedett. 2016. július 20-án, szerdán lejárt egy 42,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 43,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 320,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 333,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,8 milliárd euróval, 1281,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. július 22-én Változás 2016. július 15-éhez képest – vétel Változás 2016. július 15-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 17,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 186,0 milliárd EUR +0,9 milliárd EUR -0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,3 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 11,8 milliárd EUR +1,4 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 928,4 milliárd EUR +17,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 109,8 milliárd EUR - -1,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,8 milliárd euróval 664,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 140 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 308 584 2 674
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 583 −40
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 231 001 2 714
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 585 −3 344
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 286 −606
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 286 −606
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 530 560 1 278
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 43 569 1 103
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 486 799 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 192 175
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 94 411 −1 419
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 623 717 17 831
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 281 420 17 803
  7.2 Egyéb értékpapírok 342 297 28
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 221 076 248
Eszközök összesen 3 265 838 16 661
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 093 474 −330
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 985 484 −22 467
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 664 890 −9 755
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 320 566 −12 718
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 642 17
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 309 485 34 248
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 213 317 35 489
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 168 −1 242
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 79 024 6 227
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 029 −504
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 406 254
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 406 254
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 048 −785
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 265 838 16 661

Médiakapcsolatok