Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.7.2016

26.7.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.7.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 271,2 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.7.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 342,3 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,3 miljardilla eurolla 1 093,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 35,5 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14 miljardilla eurolla 210 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.7.2016 erääntyi 42,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 43,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 320,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 333,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,8 miljardilla eurolla 1 281,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 22.7.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 186,0 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,3 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 11,8 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 928,4 miljardia euroa +17,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 109,8 miljardia euroa - -1,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,8 miljardilla eurolla 664,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 140 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 584 2 674
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 583 −40
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 231 001 2 714
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 585 −3 344
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 286 −606
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 286 −606
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 530 560 1 278
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 43 569 1 103
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 486 799 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 192 175
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 94 411 −1 419
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 623 717 17 831
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 281 420 17 803
  7.2 Muut arvopaperit 342 297 28
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 221 076 248
Vastaavaa yhteensä 3 265 838 16 661
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 093 474 −330
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 985 484 −22 467
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 664 890 −9 755
  2.2 Talletusmahdollisuus 320 566 −12 718
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 642 17
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 309 485 34 248
  5.1 Julkisyhteisöt 213 317 35 489
  5.2 Muut 96 168 −1 242
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 79 024 6 227
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 029 −504
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 406 254
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 406 254
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 205 048 −785
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 265 838 16 661
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle