Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 iulie 2016

19 iulie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 iulie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 3,4 miliarde EUR, până la 271,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
14 iulie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 2 000 de milioane USD 5 milioane USD

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 3 miliarde EUR, până la 342,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 1,7 miliarde EUR, până la 1 093,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 37 de miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,9 miliarde EUR, până la 196 de miliarde EUR. Miercuri, 13 iulie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 44,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 42,5 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 333,3 miliarde EUR (față de 342,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,9 miliarde EUR, până la 1 263,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 15 iulie 2016 Modificări față de 8 iulie 2016 – achiziții Modificări față de 8 iulie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 185,5 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,4 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 10,4 miliarde EUR +2,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 911,0 miliarde EUR +16,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,2 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 13,9 miliarde EUR, până la 674,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 413 140 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 305 910 −1 849
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 622 −19
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 228 288 −1 830
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 930 −778
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 893 −536
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 893 −536
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 529 283 −1 941
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 42 467 −1 622
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 486 799 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 17 −319
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 95 830 516
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 605 886 16 904
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 263 617 19 919
  7.2 Alte titluri 342 269 −3 015
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 477 0
9 Alte active 220 829 −1 058
Total active 3 249 177 11 258
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 093 804 1 736
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 007 951 −22 730
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 674 645 −13 853
  2.2 Facilitatea de depozit 333 284 −8 840
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 21 −37
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 626 −7
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 275 238 38 092
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 177 828 36 975
  5.2 Alte angajamente 97 410 1 116
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 72 797 −6 436
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 533 170
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 152 648
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 152 648
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 205 833 −215
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital şi rezerve 100 836 0
Total pasive 3 249 177 11 258