Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. liepos 15 d.

2016 m. liepos 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. liepos 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 271,7 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. liepos 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2 000 mln. JAV dolerių 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 342,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 1 093,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 37 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 196 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. liepos 13 d., baigėsi 44,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 42,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 333,3 mlrd. eurų (palyginti su 342,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,9 mlrd. eurų – iki 1 263,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. liepos 15 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 8 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 8 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 185,5 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,4 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 10,4 mlrd. eurų +2,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 911,0 mlrd. eurų +16,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,9 mlrd. eurų – iki 674,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 140 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 305 910 −1 849
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 622 −19
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 288 −1 830
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 930 −778
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 893 −536
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 893 −536
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 529 283 −1 941
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 467 −1 622
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 486 799 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 17 −319
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 95 830 516
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 605 886 16 904
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 263 617 19 919
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 269 −3 015
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 220 829 −1 058
Visas turtas 3 249 177 11 258
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 093 804 1 736
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 007 951 −22 730
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 674 645 −13 853
  2.2 Indėlių galimybė 333 284 −8 840
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 −37
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 626 −7
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 275 238 38 092
  5.1 Valdžiai 177 828 36 975
  5.2 Kiti įsipareigojimai 97 410 1 116
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 72 797 −6 436
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 533 170
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 152 648
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 152 648
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 833 −215
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 249 177 11 258