Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. július 15.

2016. július 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. július 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,4 milliárd euróval csökkent, 271,7 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. július 14. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2000 millió USD 5 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3 milliárd euróval 342,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 1093,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 37 milliárd euróval, 177,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,9 milliárd euróval 196 milliárd euróra emelkedett. 2016. július 13-án, szerdán lejárt egy 44,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 42,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 333,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 342,1 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,9 milliárd euróval, 1263,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. július 15-én Változás 2016. július 8-hoz képest – vétel Változás 2016. július 8-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 17,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 185,5 milliárd EUR +1,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,4 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 10,4 milliárd EUR +2,0 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 911,0 milliárd EUR +16,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,2 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,9 milliárd euróval 674,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 140 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 305 910 −1 849
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 622 −19
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 288 −1 830
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 930 −778
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 893 −536
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 893 −536
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 529 283 −1 941
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 42 467 −1 622
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 486 799 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 17 −319
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 95 830 516
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 605 886 16 904
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 263 617 19 919
  7.2 Egyéb értékpapírok 342 269 −3 015
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 220 829 −1 058
Eszközök összesen 3 249 177 11 258
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 093 804 1 736
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 007 951 −22 730
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 674 645 −13 853
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 333 284 −8 840
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 21 −37
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 626 −7
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 275 238 38 092
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 177 828 36 975
  5.2 Egyéb kötelezettségek 97 410 1 116
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 72 797 −6 436
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 533 170
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 152 648
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 152 648
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 833 −215
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 249 177 11 258