Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.7.2016

19.7.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.7.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 3,4 miljardilla eurolla 271,7 miljardiin euroon. Muutos johtui eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.7.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2 000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 3 miljardilla eurolla 342,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 1 093,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 37 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,9 miljardilla eurolla 196 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.7.2016 erääntyi 44,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 42,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 333,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 342,1 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,9 miljardilla eurolla 1 263,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 15.7.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 185,5 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,4 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 10,4 miljardia euroa +2,0 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 911,0 miljardia euroa +16,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,2 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 13,9 miljardilla eurolla 674,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 140 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 305 910 −1 849
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 622 −19
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 288 −1 830
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 930 −778
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 893 −536
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 893 −536
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 529 283 −1 941
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 467 −1 622
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 486 799 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 17 −319
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 95 830 516
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 605 886 16 904
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 263 617 19 919
  7.2 Muut arvopaperit 342 269 −3 015
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 220 829 −1 058
Vastaavaa yhteensä 3 249 177 11 258
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 093 804 1 736
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 007 951 −22 730
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 674 645 −13 853
  2.2 Talletusmahdollisuus 333 284 −8 840
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 21 −37
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 626 −7
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 275 238 38 092
  5.1 Julkisyhteisöt 177 828 36 975
  5.2 Muut 97 410 1 116
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 72 797 −6 436
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 533 170
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 152 648
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 152 648
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 205 833 −215
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 249 177 11 258