Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. juuli 2016

19. juuli 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. juulil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 3,4 miljardi euro võrra 271,7 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. juuli 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2000 miljonit USA dollarit 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3 miljardi euro võrra 342,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 1093,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 37 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,9 miljardi euro võrra 196 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. juulil 2016 möödus 44,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 42,5 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 333,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 342,1 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,9 miljardi euro võrra 1263,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 15. juuli 2016 Erinevus võrreldes 8. juuliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 8. juuliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 17,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 185,5 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,4 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 10,4 miljardit eurot +2,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 911,0 miljardit eurot +16,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,9 miljardi euro võrra 674,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 140 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 305 910 −1 849
  2.1 Nõuded RVFle 77 622 −19
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 288 −1 830
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 930 −778
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 893 −536
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 893 −536
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 529 283 −1 941
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 467 −1 622
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 486 799 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 17 −319
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 95 830 516
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 605 886 16 904
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 263 617 19 919
  7.2 Muud väärtpaberid 342 269 −3 015
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 220 829 −1 058
Varad kokku 3 249 177 11 258
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 093 804 1 736
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 007 951 −22 730
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 674 645 −13 853
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 333 284 −8 840
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 21 −37
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 626 −7
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 275 238 38 092
  5.1 Valitsussektor 177 828 36 975
  5.2 Muud kohustused 97 410 1 116
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 72 797 −6 436
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 533 170
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 152 648
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 152 648
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 205 833 −215
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 249 177 11 258