Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 iulie 2016

6 iulie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 iulie 2016, creșterea de 35,9 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale, precum și vânzarea de aur, în valoare de 76 de milioane EUR, efectuată de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 10,9 miliarde EUR, până la 275,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
30 iunie 2016 operațiuni reversibile de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 1 519 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au majorat cu 1,8 miliarde EUR, până la 347,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 6,4 miliarde EUR, până la 1 088,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 78,7 miliarde EUR, până la 154,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,4 miliarde EUR, până la 209,7 miliarde EUR. Miercuri, 29 iunie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 49,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 53,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 10,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 7,7 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, suma de 367,9 miliarde EUR furnizată în cadrul primei serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-I) a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 6,7 miliarde EUR, cu scadența la 819 zile, a fost decontată. Totodată, prima ofertă din cadrul celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-II), în valoare de 399,3 miliarde EUR, cu scadența la 1 456 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 330,3 miliarde EUR (față de 297,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,7 miliarde EUR, până la 1 225,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 1 iulie 2016 Modificări față de 24 iunie 2016 – achiziții Modificări față de 24 iunie 2016 – răscumpărări Modificări față de 24 iunie 2016 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,7 miliarde EUR - - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 183,6 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR -0,5 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,9 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 6,8 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 878,5 miliarde EUR +12,8 miliarde EUR - -3,1 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,2 miliarde EUR - - +0,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 80 de miliarde EUR, până la 693 de miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 iunie 2016 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 187,349 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1102/EUR

JPY: 114,05/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2579 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 413 139 −76 35 937
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 308 953 1 202 8 133
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 641 −232 1 322
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 231 312 1 433 6 811
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 174 1 918 1 178
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 324 51 −14
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 324 51 −14
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 540 033 38 846 0
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 53 054 3 171 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 486 799 35 622 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 180 54 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 96 536 −7 013 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Alte titluri 347 843 −79 1 871
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 535 −470 21
9 Alte active 222 501 1 199 6 181
Total active 3 232 618 51 553 49 970
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 088 543 6 368 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 023 403 112 453 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 693 047 79 988 0
  2.2 Facilitatea de depozit 330 345 32 713 0
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −248 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 765 −12 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 251 205 −81 093 0
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 154 208 −78 748 0
  5.2 Alte angajamente 96 996 −2 345 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 70 866 14 305 4
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 015 −171 50
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 240 608 131
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 240 608 131
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0 944
10 Alte pasive 206 336 −905 3 912
11 Conturi de reevaluare 420 923 0 44 929
12 Capital şi rezerve 100 836 0 0
Total pasive 3 232 618 51 553 49 970