Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. liepos 1 d.

2016 m. liepos 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. liepos 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) dėl perkainojimo atlikus ketvirtinį koregavimą ir vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso už 76 mln. eurų proginei monetai gaminti padidėjo 35,9 mlrd. eurų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 275,4 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. birželio 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamieji sandoriai 1,519 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 347,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 1 088,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 78,7 mlrd. eurų – iki 154,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 209,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. birželio 29 d., baigėsi 49,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 53,1 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. liepos 1 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 10,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 7,7 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios serijos tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO-I) paskirstyta 367,9 mlrd. eurų suma ir atlikta nauja 819 dienų trukmės 6,7 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat buvo atlikta pirmoji 1 456 dienų trukmės 399,3 mlrd. eurų vertės antrosios serijos tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija (TITRO-II).

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 330,3 mlrd. eurų (palyginti su 297,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,7 mlrd. eurų – iki 1 225,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. liepos 1 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. birželio 24 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. birželio 24 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. birželio 24 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 183,6 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,9 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 6,8 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 878,5 mlrd. eurų +12,8 mlrd. eurų –3,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,2 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 80 mlrd. eurų – iki 693 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2016 m. birželio 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 187,349 EUR už aukštos prabos aukso unciją

USD: 1,1102 už EUR

JPY: 114,05 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2579 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 413 139 −76 35 937
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 953 1 202 8 133
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 641 −232 1 322
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 231 312 1 433 6 811
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 174 1 918 1 178
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 324 51 −14
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 324 51 −14
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 540 033 38 846 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 53 054 3 171 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 486 799 35 622 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 180 54 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 96 536 −7 013 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 843 −79 1 871
8 Valdžios skola eurais 26 535 −470 21
9 Kitas turtas 222 501 1 199 6 181
Visas turtas 3 232 618 51 553 49 970
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 088 543 6 368 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 023 403 112 453 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 693 047 79 988 0
  2.2 Indėlių galimybė 330 345 32 713 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −248 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 765 −12 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 251 205 −81 093 0
  5.1 Valdžiai 154 208 −78 748 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 996 −2 345 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 70 866 14 305 4
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 015 −171 50
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 240 608 131
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 240 608 131
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0 944
10 Kiti įsipareigojimai 206 336 −905 3 912
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0 44 929
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0 0
Visi įsipareigojimai 3 232 618 51 553 49 970