Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. július 1.

2016. július 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. július 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 35,9 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások, valamint az eurorendszer egyik központi bankjának 76 millió euro értékű aranyeladása áll, amelyre emlékérme előállítása céljából került sor.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 10,9 milliárd euróval 275,4 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. június 30. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 1519 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,8 milliárd euróval, 347,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,4 milliárd euróval 1088,5 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 78,7 milliárd euróval csökkent, 154,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,4 milliárd euróval 209,7 milliárd euróra emelkedett. 2016. június 29-én, szerdán lejárt egy 49,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 53,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 10,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 7,7 milliárd euro értékben. Emellett a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében nyújtott 367,9 milliárd eurót lejárat előtt visszafizették, majd 6,7 milliárd euro értékben, 819 napos lejárattal újabb összeg kihelyezésére került sor. A második sorozat TLTRO-II első tenderének keretében pedig 399,3 milliárd eurót helyeztek ki 1456 napos lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 330,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 297,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,7 milliárd euróval, 1225,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók 2016. július 1-jén közölt érték Változás 2016. június 24-éhez képest – vétel Változás 2016. június 24-éhez képest – visszavásárlás Változás 2016. június 24-éhez képest – negyedévvégi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 17,9 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,7 milliárd EUR - - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 183,6 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR -0,5 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,9 milliárd EUR +0,5 milliárd EUR -0,3 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 6,8 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR - -
Közszektort érintő vásárlási program 878,5 milliárd EUR +12,8 milliárd EUR - -3,1 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 111,2 milliárd EUR - - +0,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 80 milliárd euróval, 693 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományai, valamint pénzügyi instrumentumai minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelésre kerülnek. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2016. június 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmaztuk:

Arany: 1187,349 EUR/finom uncia

USD: 1,1102 JPY/EUR

JPY: 114,05 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2579 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 139 −76 35 937
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 308 953 1 202 8 133
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 641 −232 1 322
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 231 312 1 433 6 811
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 174 1 918 1 178
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 324 51 −14
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 324 51 −14
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 540 033 38 846 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 53 054 3 171 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 486 799 35 622 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 180 54 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 96 536 −7 013 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Egyéb értékpapírok 347 843 −79 1 871
8 Euróban denominált államadósság 26 535 −470 21
9 Egyéb eszközök 222 501 1 199 6 181
Eszközök összesen 3 232 618 51 553 49 970
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 088 543 6 368 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 023 403 112 453 0
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 693 047 79 988 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 330 345 32 713 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −248 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 765 −12 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 251 205 −81 093 0
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 154 208 −78 748 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 996 −2 345 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 70 866 14 305 4
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 015 −171 50
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 240 608 131
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 240 608 131
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0 944
10 Egyéb kötelezettségek 206 336 −905 3 912
11 Átértékelési számlák 420 923 0 44 929
12 Saját tőke 100 836 0 0
Források összesen 3 232 618 51 553 49 970