Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. birželio 24 d.

2016 m. birželio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. birželio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 264,5 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 346,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 082,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,2 mlrd. eurų – iki 233 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,3 mlrd. eurų – iki 203,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. birželio 22 d., baigėsi 49,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 49,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 297,6 mlrd. eurų (palyginti su 321,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 21,5 mlrd. eurų – iki 1 212,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. birželio 24 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 17 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 17 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,9 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,7 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 183,0 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,7 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 4,9 mlrd. eurų +2,6 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 868,8 mlrd. eurų +17,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 613,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 619 1 635
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 551 −20
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 223 067 1 656
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 078 −1 002
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 287 528
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 287 528
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 501 186 791
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 49 883 743
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 177 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 126 48
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 103 549 −4 173
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 558 993 21 986
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 212 942 21 496
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 051 490
8 Valdžios skola eurais 26 984 0
9 Kitas turtas 215 121 1 742
Visas turtas 3 131 095 21 506
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 082 176 493
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 910 950 −21 662
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 613 059 1 861
  2.2 Indėlių galimybė 297 632 −23 571
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 259 48
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 777 −207
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 332 298 44 900
  5.1 Valdžiai 232 957 49 216
  5.2 Kiti įsipareigojimai 99 341 −4 316
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 556 −3 118
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 136 210
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 502 −504
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 502 −504
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 329 −427
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 1 821
Visi įsipareigojimai 3 131 095 21 506

Kontaktai žiniasklaidai