Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. június 24.

2016. június 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. június 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,9 milliárd euróval 264,5 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 346,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval, 1082,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 49,2 milliárd euróval, 233 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 24,3 milliárd euróval 203,3 milliárd euróra emelkedett. 2016. június 22-én, szerdán lejárt egy 49,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 49,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 297,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 321,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 21,5 milliárd euróval, 1212,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. június 24-én

Változás

2016. június 17-hez képest – vétel

Változás

2016. június 17-hez képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 17,9 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,7 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 183,0 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,7 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 4,9 milliárd EUR +2,6 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 868,8 milliárd EUR +17,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,9 milliárd euróval, 613,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 299 619 1 635
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 551 −20
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 223 067 1 656
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 078 −1 002
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 287 528
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 287 528
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 501 186 791
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 49 883 743
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 177 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 126 48
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 103 549 −4 173
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 558 993 21 986
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 212 942 21 496
  7.2 Egyéb értékpapírok 346 051 490
8 Euróban denominált államadósság 26 984 0
9 Egyéb eszközök 215 121 1 742
Eszközök összesen 3 131 095 21 506
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 082 176 493
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 910 950 −21 662
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 613 059 1 861
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 297 632 −23 571
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 259 48
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 777 −207
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 332 298 44 900
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 232 957 49 216
  5.2 Egyéb kötelezettségek 99 341 −4 316
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 556 −3 118
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 136 210
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 502 −504
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 502 −504
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 329 −427
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 100 836 1 821
Források összesen 3 131 095 21 506

Médiakapcsolatok