Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.6.2016

28.6.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.6.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 264,5 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 346,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 1 082,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 49,2 miljardilla eurolla 233 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 24,3 miljardilla eurolla 203,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.6.2016 erääntyi 49,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 49,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 297,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 321,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 21,5 miljardilla eurolla 1 212,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.6.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,9 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,7 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 183,0 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,7 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 4,9 miljardia euroa +2,6 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 868,8 miljardia euroa +17,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,9 miljardilla eurolla 613,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 299 619 1 635
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 551 −20
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 223 067 1 656
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 078 −1 002
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 287 528
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 287 528
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 501 186 791
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 49 883 743
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 177 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 126 48
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 103 549 −4 173
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 558 993 21 986
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 212 942 21 496
  7.2 Muut arvopaperit 346 051 490
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 984 0
9 Muut saamiset 215 121 1 742
Vastaavaa yhteensä 3 131 095 21 506
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 082 176 493
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 910 950 −21 662
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 613 059 1 861
  2.2 Talletusmahdollisuus 297 632 −23 571
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 259 48
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 777 −207
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 332 298 44 900
  5.1 Julkisyhteisöt 232 957 49 216
  5.2 Muut 99 341 −4 316
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 556 −3 118
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 136 210
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 502 −504
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 502 −504
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 203 329 −427
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 1 821
Vastattavaa yhteensä 3 131 095 21 506

Yhteyshenkilöt