Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. juuni 2016

28. juuni 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. juunil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,9 miljardi euro võrra 264,5 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 346,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 1082,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 49,2 miljardi euro võrra 233 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 24,3 miljardi euro võrra 203,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. juunil 2016 möödus 49,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 297,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 321,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 21,5 miljardi euro võrra 1212,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. juuni 2016

Erinevus võrreldes

17. juuniga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

17. juuniga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 17,9 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,7 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 183,0 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,7 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 4,9 miljardit eurot +2,6 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 868,8 miljardit eurot +17,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,9 miljardi euro võrra 613,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 299 619 1 635
  2.1 Nõuded RVFle 76 551 −20
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 223 067 1 656
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 078 −1 002
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 287 528
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 287 528
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 501 186 791
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 49 883 743
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 177 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 126 48
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 103 549 −4 173
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 558 993 21 986
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 212 942 21 496
  7.2 Muud väärtpaberid 346 051 490
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 984 0
9 Muud varad 215 121 1 742
Varad kokku 3 131 095 21 506
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 082 176 493
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 910 950 −21 662
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 613 059 1 861
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 297 632 −23 571
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 259 48
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 777 −207
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 332 298 44 900
  5.1 Valitsussektor 232 957 49 216
  5.2 Muud kohustused 99 341 −4 316
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 556 −3 118
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 136 210
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 502 −504
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 502 −504
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 203 329 −427
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 100 836 1 821
Kohustused kokku 3 131 095 21 506

Kontaktandmed