Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fl-10 ta’ Ġunju 2016

14 ta' Ġunju 2016

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fl-10 ta’ Ġunju 2016 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 0.2 biljun għal EUR 263.4 biljun. Din il-bidla kienet dovuta għat-tranżazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafolli li saru mill-banek ċentrali tal-Eurosistema fil-perjodu analizzat.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
9 ta’ Ġunju 2016 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani - USD 5 miljun

Din it-tranżazzjoni għall-provediment ta’ likwidità tmexxiet mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 0.9 biljun għal EUR 346.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu b’EUR 0.5 biljun għal EUR 1,081.8 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 4.8 biljun għal EUR 117.8 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 6.1 biljun għal EUR 161.6 biljun. Nhar l-Erbgħa 8 ta’ Ġunju 2016 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 51.9 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 50.8 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.1 biljun (kważi l-istess bħall-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 340.3 biljun (imqabbel ma’ EUR 347.5 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 18.9 biljun għal EUR 1,171.3 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fl-10 ta’ Ġunju 2016

Differenza mqabbla

mat-3 ta’ Ġunju 2016 – xiri

Differenza mqabbla

mat-3 ta’ Ġunju 2016 – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 18.1 biljun - -EUR 0.4 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 7.9 biljun - -EUR 0.4 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 179.9 biljun +EUR 2.2 biljun -EUR 0.7 biljun
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 19.3 biljun +EUR 0.1 biljun -
Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv EUR 0.3 biljun +EUR 0.3 biljun -
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 834.8 biljun +EUR 17.7 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP) EUR 111.0 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet bi EUR 23.1 biljun għal EUR 643.8 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 377,277 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 300,000 −557
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,573 −270
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
223,427 −287
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 30,263 151
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 18,778 139
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 18,778 139
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 502,124 −1,094
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 50,848 −1,057
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 451,177 0
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 98 −37
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 107,430 −838
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 1,517,326 17,971
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 1,171,262 18,895
  7.2 Titoli oħra 346,064 −924
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,984 4
9 Assi oħra 213,684 −523
Assi Totali 3,093,866 15,253
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,081,755 458
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 984,339 15,829
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 643,829 23,069
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 340,266 −7,208
  2.3 Depożiti fissi 0 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 244 −32
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 3,890 −21
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 220,938 −2,337
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 117,850 −4,770
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 103,088 2,432
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 58,195 2,121
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 3,345 103
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 5,977 −326
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 5,977 −326
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 57,542 0
10 Passiv ieħor 202,898 −574
11 Kont tar-rivalutazzjoni 375,994 0
12 Kapitali u riżervi 98,993 0
Total tal-passiv 3,093,866 15,253

Kuntatti midja