Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. június 10.

2016. június 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. június 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval csökkent, 263,4 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. június 9. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 5 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 346,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 1081,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,8 milliárd euróval csökkent, 117,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,1 milliárd euróval 161,6 milliárd euróra emelkedett. 2016. június 8-án, szerdán lejárt egy 51,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 50,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 340,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 347,5 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,9 milliárd euróval, 1171,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. június 10-én

Változás

2016. június 3-hoz képest – vétel

Változás

2016. június 3-hoz képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 18,1 milliárd EUR - -0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,9 milliárd EUR - -0,4 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 179,9 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR - 0,7 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,3 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 0,3 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 834,8 milliárd EUR +17,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 23,1 milliárd euróval, 643,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 300 000 −557
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 573 −270
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 223 427 −287
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 263 151
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 778 139
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 778 139
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 502 124 −1 094
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 50 848 −1 057
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 177 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 98 −37
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 107 430 −838
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 517 326 17 971
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 171 262 18 895
  7.2 Egyéb értékpapírok 346 064 −924
8 Euróban denominált államadósság 26 984 4
9 Egyéb eszközök 213 684 −523
Eszközök összesen 3 093 866 15 253
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 081 755 458
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 984 339 15 829
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 643 829 23 069
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 340 266 −7 208
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 244 −32
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 890 −21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 220 938 −2 337
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 117 850 −4 770
  5.2 Egyéb kötelezettségek 103 088 2 432
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 195 2 121
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 345 103
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 977 −326
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 977 −326
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 202 898 −574
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 993 0
Források összesen 3 093 866 15 253

Médiakapcsolatok