Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 iunie 2016

7 iunie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 iunie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 263,6 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
2 iunie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 800 de milioane USD -

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 347 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 4,9 miliarde EUR, până la 1 081,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 45 de miliarde EUR, până la 122,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 47,2 miliarde EUR, până la 155,5 miliarde EUR. Miercuri, 1 iunie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 60,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 51,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 347,5 miliarde EUR (față de 308,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,7 miliarde EUR, până la 1 152,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 3 iunie 2016

Modificări față de

27 mai 2016 – achiziții

Modificări față de

27 mai 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 18,5 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 178,4 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,2 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 817,0 miliarde EUR +17,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o creștere de 9 miliarde EUR, până la 620,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 300 558 1 580
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 844 73
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 223 714 1 507
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 112 −322
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 638 271
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 638 271
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 503 218 −8 453
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 51 905 −8 298
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 177 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 135 −156
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 108 269 155
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 499 354 18 483
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 152 366 18 628
  7.2 Alte titluri 346 988 −145
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 0
9 Alte active 214 208 −583
Total active 3 078 612 11 131
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 081 297 4 940
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 968 510 47 679
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 620 759 8 951
  2.2 Facilitatea de depozit 347 474 38 664
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 277 64
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 911 −245
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 223 275 −39 403
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 122 619 −44 978
  5.2 Alte angajamente 100 655 5 575
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 074 −2 413
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 243 393
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 304 562
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 304 562
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 203 471 −404
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 993 23
Total pasive 3 078 612 11 131