Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. birželio 3 d.

2016 m. birželio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. birželio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 263,6 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. birželio 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 800 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 347 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 1 081,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 45 mlrd. eurų – iki 122,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47,2 mlrd. eurų – iki 155,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. birželio 1 d., baigėsi 60,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 51,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 347,5 mlrd. eurų (palyginti su 308,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,7 mlrd. eurų – iki 1 152,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. birželio 3 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 27 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 27 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 18,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 178,4 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,2 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 817,0 mlrd. eurų +17,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 620,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 558 1 580
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 844 73
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 223 714 1 507
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 112 −322
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 638 271
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 638 271
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 503 218 −8 453
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 51 905 −8 298
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 177 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 135 −156
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 108 269 155
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 499 354 18 483
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 152 366 18 628
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 988 −145
8 Valdžios skola eurais 26 979 0
9 Kitas turtas 214 208 −583
Visas turtas 3 078 612 11 131
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 081 297 4 940
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 968 510 47 679
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 620 759 8 951
  2.2 Indėlių galimybė 347 474 38 664
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 277 64
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 911 −245
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 223 275 −39 403
  5.1 Valdžiai 122 619 −44 978
  5.2 Kiti įsipareigojimai 100 655 5 575
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 074 −2 413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 243 393
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 304 562
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 304 562
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 471 −404
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 993 23
Visi įsipareigojimai 3 078 612 11 131