Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. június 3.

2016. június 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. június 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval 263,6 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. június 2. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 800 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 347 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,9 milliárd euróval 1 081,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 45 milliárd euróval csökkent, 122,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 47,2 milliárd euróval csökkent, 155,5 milliárd euróra. 2016. június 1-jén, szerdán lejárt egy 60,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 51,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 347,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 308,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,7 milliárd euróval, 1 152,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. június 3-án

Változás

2016. május 27-hez képest – vétel

Változás

2016. május 27-hez képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 18,5 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 178,4 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,2 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 817,0 milliárd EUR +17,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9 milliárd euróval, 620,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 300 558 1 580
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 844 73
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 223 714 1 507
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 112 −322
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 638 271
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 638 271
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 503 218 −8 453
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 51 905 −8 298
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 177 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 135 −156
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 108 269 155
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 499 354 18 483
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 152 366 18 628
  7.2 Egyéb értékpapírok 346 988 −145
8 Euróban denominált államadósság 26 979 0
9 Egyéb eszközök 214 208 −583
Eszközök összesen 3 078 612 11 131
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 081 297 4 940
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 968 510 47 679
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 620 759 8 951
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 347 474 38 664
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 277 64
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 911 −245
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 223 275 −39 403
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 122 619 −44 978
  5.2 Egyéb kötelezettségek 100 655 5 575
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 074 −2 413
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 243 393
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 304 562
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 304 562
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 471 −404
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 993 23
Források összesen 3 078 612 11 131