Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. lipnja 2016.

7. lipnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. lipnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 263,6 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
2. lipnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 800 mil. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 347 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,9 mlrd. EUR na 1.081,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 45 mlrd. EUR na 122,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 47,2 mlrd. EUR na 155,5 mlrd. EUR. U srijedu, 1. lipnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 60,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 51,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 347,5 mlrd. EUR (u odnosu na 308,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,7 mlrd. EUR na 1.152,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 3. lipnja 2016.

Razlika u odnosu na

27. svibnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

27. svibnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 18,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 178,4 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,2 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 817,0 mlrd. EUR +17,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 9 mlrd. EUR na 620,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 300 558 1 580
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 844 73
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 223 714 1 507
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 112 −322
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 638 271
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 638 271
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 503 218 −8 453
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 51 905 −8 298
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 177 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 135 −156
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 108 269 155
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 499 354 18 483
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 152 366 18 628
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 346 988 −145
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 0
9 Ostala imovina 214 208 −583
Ukupno imovina 3 078 612 11 131
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 081 297 4 940
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 968 510 47 679
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 620 759 8 951
  2.2 Novčani depoziti 347 474 38 664
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 277 64
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 911 −245
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 223 275 −39 403
  5.1 Opća država 122 619 −44 978
  5.2 Ostale obveze 100 655 5 575
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 56 074 −2 413
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 243 393
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 304 562
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 304 562
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 203 471 −404
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 993 23
Ukupno obveze 3 078 612 11 131