Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.6.2016

7.6.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.6.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 263,6 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.6.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 347 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,9 miljardilla eurolla 1 081,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 45 miljardilla eurolla 122,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 47,2 miljardilla eurolla 155,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.6.2016 erääntyi 60,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 51,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 347,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 308,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,7 miljardilla eurolla 1 152,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 3.6.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 18,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,3 miljardia euroa -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 178,4 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,2 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 817,0 miljardia euroa +17,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9 miljardilla eurolla 620,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 300 558 1 580
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 844 73
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 223 714 1 507
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 112 −322
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 638 271
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 638 271
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 503 218 −8 453
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 51 905 −8 298
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 177 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 135 −156
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 108 269 155
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 499 354 18 483
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 152 366 18 628
  7.2 Muut arvopaperit 346 988 −145
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 0
9 Muut saamiset 214 208 −583
Vastaavaa yhteensä 3 078 612 11 131
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 081 297 4 940
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 968 510 47 679
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 620 759 8 951
  2.2 Talletusmahdollisuus 347 474 38 664
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 277 64
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 911 −245
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 223 275 −39 403
  5.1 Julkisyhteisöt 122 619 −44 978
  5.2 Muut 100 655 5 575
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 074 −2 413
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 243 393
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 304 562
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 304 562
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 203 471 −404
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 993 23
Vastattavaa yhteensä 3 078 612 11 131