Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. juuni 2016

7. juuni 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. juunil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,3 miljardi euro võrra 263,6 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. juuni 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 800 miljonit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 347 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,9 miljardi euro võrra 1081,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 45 miljardi euro võrra 122,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 47,2 miljardi euro võrra 155,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. juunil 2016 möödus 60,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 51,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 347,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 308,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,7 miljardi euro võrra 1152,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 3. juuni 2016

Erinevus võrreldes

27. maiga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

27. maiga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 18,5 miljardit eurot - -
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,3 miljardit eurot - -
Tagatud võlakirjade ostukava 3 178,4 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot -
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,2 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot -
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 817,0 miljardit eurot +17,6 miljardit eurot -
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot - -

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9 miljardi euro võrra 620,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 300 558 1 580
  2.1 Nõuded RVFle 76 844 73
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 223 714 1 507
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 112 −322
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 638 271
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 638 271
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 503 218 −8 453
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 51 905 −8 298
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 177 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 135 −156
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 108 269 155
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 499 354 18 483
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 152 366 18 628
  7.2 Muud väärtpaberid 346 988 −145
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 0
9 Muud varad 214 208 −583
Varad kokku 3 078 612 11 131
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 081 297 4 940
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 968 510 47 679
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 620 759 8 951
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 347 474 38 664
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 277 64
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 911 −245
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 223 275 −39 403
  5.1 Valitsussektor 122 619 −44 978
  5.2 Muud kohustused 100 655 5 575
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 074 −2 413
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 243 393
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 304 562
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 304 562
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 203 471 −404
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 993 23
Kohustused kokku 3 078 612 11 131