Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 mai 2016

24 mai 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 mai 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la 262,5 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
19 mai 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1 005 milioane USD 1 005 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 346,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 1 075,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 48,1 miliarde EUR, până la 150,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 200,8 miliarde EUR. Miercuri, 18 mai 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 51,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 49,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 307,6 miliarde EUR (față de 309,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,8 miliarde EUR, până la 1 113,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 20 mai 2016

Modificări față de

13 mai 2016 – achiziții

Modificări față de

13 mai 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,0 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 176,2 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -0,6 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,1 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 780,1 miliarde EUR +16,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 31,3 miliarde EUR, până la 604,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 297 560 −1 147
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 770 −186
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 789 −960
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 895 1 233
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 010 383
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 010 383
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 508 590 −1 482
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 49 947 −1 493
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 458 532 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 111 11
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 117 274 2 898
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 460 739 17 767
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 113 808 17 846
  7.2 Alte titluri 346 931 −79
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 0
9 Alte active 216 777 1 608
Total active 3 054 101 21 261
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 075 549 −2 464
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 911 931 −32 874
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 604 106 −31 301
  2.2 Facilitatea de depozit 307 601 −1 558
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 224 −15
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 163 145
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 247 489 47 474
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 150 808 48 116
  5.2 Alte angajamente 96 680 −642
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 62 176 3 208
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 302 489
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 098 183
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 098 183
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 211 887 5 199
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 971 −98
Total pasive 3 054 101 21 261