Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gegužės 20 d.

2016 m. gegužės 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gegužės 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 262,5 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gegužės 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 005 mln. JAV dolerių 1 005 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 346,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 1 075,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 48,1 mlrd. eurų – iki 150,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 200,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gegužės 18 d., baigėsi 51,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 49,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė (palyginti su užpraeita savaite) ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 307,6 mlrd. eurų (palyginti su 309,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,8 mlrd. eurų – iki 1 113,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gegužės 20 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 13 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 13 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 176,2 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų –0,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 780,1 mlrd. eurų +16,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,3 mlrd. eurų – iki 604,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 297 560 −1 147
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 770 −186
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 789 −960
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 895 1 233
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 010 383
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 010 383
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 508 590 −1 482
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 49 947 −1 493
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 458 532 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 111 11
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 117 274 2 898
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 460 739 17 767
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 113 808 17 846
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 931 −79
8 Valdžios skola eurais 26 979 0
9 Kitas turtas 216 777 1 608
Visas turtas 3 054 101 21 261
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 075 549 −2 464
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 911 931 −32 874
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 604 106 −31 301
  2.2 Indėlių galimybė 307 601 −1 558
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 224 −15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 163 145
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 247 489 47 474
  5.1 Valdžiai 150 808 48 116
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 680 −642
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 62 176 3 208
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 302 489
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 098 183
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 098 183
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 887 5 199
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 971 −98
Visi įsipareigojimai 3 054 101 21 261