Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. május 20.

2016. május 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. május 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval csökkent, 262,5 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. május 19. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 005 millió USD 1 005 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 346,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval csökkent, 1 075,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 48,1 milliárd euróval, 150,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 0,1 milliárd euróval 200,8 milliárd euróra emelkedett. 2016. május 18-án, szerdán lejárt egy 51,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 49,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 307,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 309,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,8 milliárd euróval, 1 113,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. május 20-án

Változás

2016. május 13-hoz képest – vétel

Változás

2016. május 13-hoz képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 19,0 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 176,2 milliárd EUR +1,5 milliárd EUR -0,6 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,1 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 780,1 milliárd EUR 16,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,3 milliárd euróval 604,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 297 560 −1 147
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 770 −186
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 789 −960
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 895 1 233
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 010 383
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 010 383
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 508 590 −1 482
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 49 947 −1 493
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 458 532 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 111 11
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 117 274 2 898
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 460 739 17 767
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 113 808 17 846
  7.2 Egyéb értékpapírok 346 931 −79
8 Euróban denominált államadósság 26 979 0
9 Egyéb eszközök 216 777 1 608
Eszközök összesen 3 054 101 21 261
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 075 549 −2 464
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 911 931 −32 874
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 604 106 −31 301
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 307 601 −1 558
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 224 −15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 163 145
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 247 489 47 474
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 150 808 48 116
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 680 −642
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 62 176 3 208
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 302 489
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 098 183
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 098 183
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 887 5 199
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 971 −98
Források összesen 3 054 101 21 261