Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. mai 2016

24. mai 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. mail 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 262,5 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. mai 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1005 miljonit USA dollarit 1005 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 346,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,5 miljardi euro võrra 1075,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 48,1 miljardi euro võrra 150,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,1 miljardi euro võrra 200,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. mail 2016 möödus 51,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 307,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 309,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,8 miljardi euro võrra 1113,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 20. mai 2016

Erinevus võrreldes

13. maiga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

13. maiga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 176,2 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot –0,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,1 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 780,1 miljardit eurot +16,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,3 miljardi euro võrra 604,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 297 560 −1 147
  2.1 Nõuded RVFle 76 770 −186
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 789 −960
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 895 1 233
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 010 383
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 010 383
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 508 590 −1 482
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 49 947 −1 493
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 458 532 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 111 11
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 117 274 2 898
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 460 739 17 767
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 113 808 17 846
  7.2 Muud väärtpaberid 346 931 −79
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 0
9 Muud varad 216 777 1 608
Varad kokku 3 054 101 21 261
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 075 549 −2 464
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 911 931 −32 874
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 604 106 −31 301
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 307 601 −1 558
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 224 −15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 163 145
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 247 489 47 474
  5.1 Valitsussektor 150 808 48 116
  5.2 Muud kohustused 96 680 −642
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 62 176 3 208
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 302 489
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 098 183
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 098 183
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 211 887 5 199
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 971 −98
Kohustused kokku 3 054 101 21 261