Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 mai 2016

10 mai 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 mai 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 262,6 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
6 mai 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 8 zile 1 200 de milioane USD -

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o creștere de 1,4 miliarde EUR, până la 347,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 4,1 miliarde EUR, până la 1 077,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 30,7 miliarde EUR, până la 85,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 13,6 miliarde EUR, până la 196,5 miliarde EUR. Miercuri, 4 mai 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 56,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 53,5 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 315,6 miliarde EUR (față de 304,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,7 miliarde EUR, până la 1 077,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 6 mai 2016 Modificări față de 29 aprilie 2016 – achiziții Modificări față de 29 aprilie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 174,0 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 18,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 746,3 miliarde EUR +19,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -3,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 38,9 miliarde EUR, până la 633,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 305 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 298 159 1 617
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 016 −160
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 144 1 777
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 959 −3 358
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 515 −441
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 515 −441
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 512 369 −2 561
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 53 549 −2 708
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 458 532 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 288 146
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 117 556 3 092
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 425 410 19 076
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 077 704 17 677
  7.2 Alte titluri 347 706 1 398
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 0
9 Alte active 213 538 −393
Total active 3 017 789 17 030
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 077 665 4 075
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 949 240 49 920
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 633 412 38 864
  2.2 Facilitatea de depozit 315 621 11 059
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 207 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 848 6
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 181 981 −28 885
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 85 051 −30 728
  5.2 Alte angajamente 96 929 1 843
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 990 −10 363
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 778 −1 238
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 203 −131
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 203 −131
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 208 529 3 346
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 99 022 300
Total pasive 3 017 789 17 030
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media