Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gegužės 6 d.

2016 m. gegužės 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gegužės 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 262,6 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gegužės 6 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 200 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 347,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 1 077,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,7 mlrd. eurų – iki 85,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 196,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gegužės 4 d., baigėsi 56,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 53,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 315,6 mlrd. eurų (palyginti su 304,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,7 mlrd. eurų – iki 1 077,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gegužės 6 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 29 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 29 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 174,0 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 18,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 746,3 mlrd. eurų +19,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų –3,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,9 mlrd. eurų – iki 633,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 305 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 298 159 1 617
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 016 −160
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 144 1 777
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 959 −3 358
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 515 −441
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 515 −441
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 512 369 −2 561
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 53 549 −2 708
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 458 532 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 288 146
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 117 556 3 092
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 425 410 19 076
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 077 704 17 677
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 706 1 398
8 Valdžios skola eurais 26 979 0
9 Kitas turtas 213 538 −393
Visas turtas 3 017 789 17 030
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 077 665 4 075
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 949 240 49 920
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 633 412 38 864
  2.2 Indėlių galimybė 315 621 11 059
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 207 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 848 6
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 181 981 −28 885
  5.1 Valdžiai 85 051 −30 728
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 929 1 843
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 990 −10 363
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 778 −1 238
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 203 −131
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 203 −131
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 529 3 346
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 022 300
Visi įsipareigojimai 3 017 789 17 030

Kontaktai žiniasklaidai