Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. május 6.

2016. május 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. május 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 262,6 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. május 6. 8 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1200 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval, 347,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,1 milliárd euróval, 1077,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 30,7 milliárd euróval csökkent, 85,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,6 milliárd euróval csökkent, 196,5 milliárd euróra. 2016. május 4-én, szerdán lejárt egy 56,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 53,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 315,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 304,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,7 milliárd euróval, 1077,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. május 6-án Változás 2016. április 29-éhez képest – vétel Változás 2016. április 29-éhez képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 174,0 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 18,9 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 746,3 milliárd EUR +19,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -3,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,9 milliárd euróval, 633,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 305 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 298 159 1 617
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 016 −160
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 144 1 777
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 959 −3 358
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 515 −441
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 515 −441
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 512 369 −2 561
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 53 549 −2 708
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 458 532 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 288 146
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 117 556 3 092
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 425 410 19 076
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 077 704 17 677
  7.2 Egyéb értékpapírok 347 706 1 398
8 Euróban denominált államadósság 26 979 0
9 Egyéb eszközök 213 538 −393
Eszközök összesen 3 017 789 17 030
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 077 665 4 075
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 949 240 49 920
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 633 412 38 864
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 315 621 11 059
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 207 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 848 6
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 181 981 −28 885
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 85 051 −30 728
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 929 1 843
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 990 −10 363
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 778 −1 238
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 203 −131
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 203 −131
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 529 3 346
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 99 022 300
Források összesen 3 017 789 17 030

Médiakapcsolatok